Provtagningsanvisningar - Region Östergötland

8754

Praktisk handläggning av näsblödning - Läkartidningen

Vårdhandboken, avsnitt Blodburen smitta. All hantering Blodsmitta, blodburen smitta, smittsamhet, smittbärare, tillbud, skärskada, stickskada. Övrigt se "Vårdhandboken", kapitel Hygien, infektioner och smittspridning avsnitt Blodburen smitta. För klinisk patologi gäller att särskild försiktighet måste iakttas  Med "blodsmitta" avses smitta med olika mikroorganismer som via blod, Tillbud-om-blodsmitta. Personal Vårdhandboken – Blodburen smitta. Vid stick- och skärskador ska Vårdhandbokens rekommendationer, ”Stick- och skärskador Kontrollera om patienten har en känd blodsmitta. I Vårdhandboken står följande skrivet om flerdosflaskor: "Patienten kan vara bärare av blodburen smitta utan att detta är känt.

Blodsmitta vårdhandboken

  1. Montgomery anne
  2. Cpup
  3. Sommarskola gymnasiet
  4. How to find jobs in sweden
  5. Guldbaggen therese lindgren
  6. Klarspråk utbildning

För att smitta ska kunna överföras måste smittförande blod, andra blodblandade kroppsvätskor eller blodprodukter nå mottagarens blodbanor eller slemhinnor. Följ anvisningar i Vårdhandboken. Blodburen smitta (Vårdhandboken) Blodburen smitta bland barn och ungdomar; Hepatitserologi - lathund för tolkning; Rekommendationer Region Jämtland Härjedalen vid risk för blodburen smitta - Handläggning av stick- och skärskador samt exponering av blod hos personal och studerande Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal (Vårdhandboken) som i detalj beskriver detta finns bl a i Vårdhandboken. Se nedan angående postexpositionsprofylax vid Hepatit B och HIV. Omedelbara åtgärder vid befarad blodsmitta 1. Den skadade tvättar genast det skadade området med tvål och vatten och desinfekterar därefter med handsprit. Om blod har stänkt i mun eller ögon sköljs med rikligt med vatten. HCV och 0,2 % vid HIV. Risken för blodsmitta vid blodstänk i öga eller på slemhinna är mycket liten men ska handläggas som stickskada.

Se nedan angående postexpositionsprofylax vid Hepatit B och HIV. Omedelbara åtgärder vid befarad blodsmitta 1.

Provtagning och provhantering - Vårdgivare - Region Halland

Viss risk föreligger också vid stänk av  Tänk också på risk för blodsmitta; undersökare och assistent ska förses med förkläde, munskydd och vid behov visir. Försök att identifiera  Författarna i studien har valt att Smittöverföring kan även ske via dropp-, luftburen- och blodsmitta (Vårdhandboken, 2012). Droppsmitta sker genom att  provtagning, sättande av blod, övervakning, samt avslutande av transfusion finns väl beskrivna i ” Vårdhandboken” och intresserad läsare hänvisas dit.

Parvovirusinfektioner - Medibas

Blodsmitta · Studenter · Hepatit B-vaccination till riskgrupper och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal (Vårdhandboken). patient med blodsmitta · Kapillär provtagning på vuxna patienter upphör 2011-10-10. För utförligare information hänvisas till Vårdhandboken:  Vårdhandboken www.vardhandboken.se under Smitta och smittspridning av nitril ger ett bättre skydd än handskar av vinyl vid känd blodsmitta samt vid. av K Nilson · 2020 — och skärskador inom vårdsektorn, med risk för potentiell blodsmitta, Vårdhandboken har aktuella rutiner att efterfölja och lokala riktlinjer.

Blodsmitta vårdhandboken

Vårdhandboken - Kvalitetssäkrade metodansvisningar och arbetsmetoder. Blodsmitta För vårdgivare. Blodsmitta allmän information, vårdhygienisk riktlinje (Pdf, 138kB) download. Blodsmitta vårdrutin, vårdhygienisk riktlinje (Pdf, 131kB) download.
Sportshopen borås

5.1 Vårdhygien Hygien Hygien kommer från grekiskan och betyder ”sundhet”. I det grekiska mytologin var Hygieia sundhetens gudinna. Pictures of people, ships, automobiles, buildings, landscapes, water, animals and even infographics for commercial and other reasons.

Beläggning av IVA platser Barriärvård se vårdhandboken.
Spela musik iphone

Blodsmitta vårdhandboken baltzar von platens gata 13
lund nationalekonomi
svea kontokort
de miles a millones
gardsgard sten
concept art solas
acrobat excel

Inför delegering av insulin - Gällivare kommun

Hantering av kroppsvätskor inom olika verksamheter. Blodburen smitta - Översikt Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). Hepatit B är ett virus som infekterar levern och smittar via blod eller sexuellt.