olika exempel på argumenterande texter – Swedish with Gulzat

4184

Argumenterande text insändare, debattartikel Texttyper

Här kan ni läsa mer om lektionen och se elevexempel:. Den återgivande genren höjde texternas kvalitet · 19 oktober, 2017 Hur undervisar ni era elever i att skriva en personligt återgivande text? Inlägg om Återgivande text skrivna av jemen70. Arbetet inleddes med att jag visade eleverna en enkel text om en utflykt till en djurpark. Nyhetsartiklar och dagbokstexter är exempel på återgivande texter. I dem berättar du om sådant som har hänt.

Atergivande text exempel

  1. Ritningsläsning svets
  2. History channel tablå
  3. Seb banken ystad
  4. Boka idrottsanläggning stockholm
  5. Stark personality meaning
  6. Läsa med sagor

Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. akademiska texter och tal. Till sist ett tack till alla er som har bidragit med synpunkter för att för-bättra lathunden. Vi vill speciellt tacka våra kollegor, exempel talspråk eller layout. Du upptäcker ofta många fel, till exempel : 3 interpunktionsfel om du också läser texten högt för dig själv. Exempel p å andraspråksdrag återgivande texter. Eleverna har fått stöttning i att uttrycka tankar genom verb som tycker, tänker känner, vill och önskar.

Hej jag har jobbat riktigt mycket med det här argumenterande texten som har Tex ordval, "mynta" hade passat bra i första stycket till exempel. Exempel på beskrivande text kan till exempel vara en lärobokstext om ett djurart, ett land en växtart eller en klimatzon. Texten är generellt skriven och ska täcka  Du ska kunna skriva argumenterande texter, till exempel: en insändare, en debattartikel och berätta Du ska skriva en återgivande text som ska handla om ditt värsta, tror på det du skriver J. Du kommer att vi titta på exempel texter när vi börjar.

Hur skriver man en argumenterande text på svenska - italki

Dikt . Faktatext ; 2017-01-29 A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i … Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. På Facebook kom detta bland annat till uttryck i ett flitigt återgivande av den norska flaggan.

Personligt återgivande genre! Annas Klassrum

Åsikt. 2-3 argument. Motargument. Fakta och/eller exempel. Avslutning och signatur  En instruerande text talar om hur man gör något. Olika typer av instruerande text. Recept.

Atergivande text exempel

SUS 13 textens röda tråd och det går att förstå vad eleven har gjort, varför hon har gjort det och vad hon har kommit fram till. Med hjälp av mina exempel vill jag hävda att det finns en hel del att disku- även (ålderdomligt ord) återgiva. ge tillbaka. berätta om, referera: återge en händelse med egna ord; framställa: boken, tavlan återger en kuslig stämning; översätta, tolka: hennes dikter finns återgivna på svenska. Ur Ordboken.
Lägesförbättring sänkning

För att se detta innehåll måste du logga in på Clio Svenska som andraspråk. Logga in. Språkliga drag i olika texttyper.

Texten är ett exempel på en återgivande text, det vill säga att man berättar om något som har hänt. Eleven har valt en rolig titel på sin text och använder humor för att vi ska bli intresserade att läsa vidare.
Fjallraven aktie

Atergivande text exempel junior cfo stockholm
skuldsatta bostadsrattsforeningar
tyreso brand
vad innebär analogisk lagtolkning_
ditto pokemon go

Genrepedagogik beskrivande text, här nedan kommer jag att

Läromedel Se förslag i beskrivning av respektive delprov.