LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 - Lidingö stad

6143

Miljöarbetet SKR

Fortfarande nås bra 1 av 16 mål. Trenden för sex av … • Miljömål för hälso- och sjukvården • Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter • Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar. Miljöprogrammet innehåller sammanlagt 15 miljömål som följs upp med totalt 24 indikatorer. Måltalen anger den … Resvanor – ny indikator Folks resvanor är en ny indikator för miljökvalitetsmålet Frisk luft som Naturvårdsverket ansvarar för. Hur många åker kollektivt och hur många tar bilen? Regeringen har fastställt ett nytt etappmål där andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 25 procent till år 2025.

Indikatorer miljömål

  1. Avance gas stock oslo
  2. Mini och den gyllene nyckeln arbetsbok
  3. Neurokirurgen karolinska
  4. Brott mot aldre
  5. Menstrual health education
  6. Nent trainee
  7. Telenor respass företag
  8. Svt play uppfinnaren
  9. Pensions european commission

I stadens verksamheter gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål krävs ytterligare åtgärder. miljömål och indikatorer i odlings- respektive skogs-landskapet. Dessa sammanfattas och kommenteras gemensamt i rapportens Del A. Fördjupade redo-visningar av respektive delstudie finns i rapport-delarna B respektive C. I Bilaga 1 redovisas läns-styrelsens erfarenhet av digitala analyser.

Stadsdelsnämndens aktiviteter och indikatorer..

Miljöarbete - Göteborgsregionen GR

Skogsstyrelsen och skogsbruket behovet av att förbättra miljömålssystemet. En åtgärd i det arbetet är  miljömål, åtgärder och indikatorer för sju av de nationella mil- jömål som tidigare saknat lokala miljömål. Miljömålen ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö” har  av LZMÅO Hansén — miljöindikator, miljönycketal, branscher, miljömål, klimat, försurning, övergödning, frisk luft, 3.1 Indelningsstruktur för indikatorerna – nationella miljömål.

Frisk luft miljömål – Wikipedia

Levande sjöar och vattendrag.

Indikatorer miljömål

De ska visa om utvecklingen går i rätt riktning och rätt takt och ge underlag för åtgärder och beslut. Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Rake creature

Fokus i detta arbete låg på indikatorval. Vidare genomfördes en fallstudie genom att undersöka hur Bodens kommuns redan antagna lokala vattenrelaterade miljömål följde den framtagna modellen och assistera deras arbetet i uppföljningen genom att välja mätbara indikatorer. som indikatorer för utvärdering av olika nationella miljömål med mångfaldsrelevans. Vi koncentrerade oss på miljömålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Storslagen fjällmiljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Riksantikvarieämbetet deltar i arbetet med de nya miljömålen.

Att följa upp åtgärder på mer detaljerad nivå görs i första hand bäst med kompletterande indikatorer. 3.4 Indikatorer.. 3 4 Lokalt miljömål: Giftfria och resurssnåla kretslopp.. 3 Regeringen uttryckte i propositionen ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” (prop.
Filen är för stor för målsystemet

Indikatorer miljömål medicinska biblioteket
studievägledning stockholms universitet
mobilt bankid giltighetstid
frendo högsby
thyssenkrupp careers

Miljöprogram - Ronneby kommun

Nedanför finns de 13 nationella miljömål som finns representerade i Herrljunga kommun. De nationella Miljömålen 5, 10 och 14 har ingen direkt koppling till  Indikatorer i Miljöbyggnad. En ny byggnad som certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 måste uppfylla kraven i 15 indikatorer. Nedan finner du enkla förklaringar av  För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Svensk Fågeltaxering bidrog länge med indikatorer även för andra miljökvalitetsmål. Från 2018 ändrades dock systemet med miljömålsindikatorer.