nr 3821/85 om färdskrivare etc - MSB

6825

recording equipment -Svensk översättning - Linguee

Council Regulation (EEC) No 3821/85 Show full title. Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport EC Regulation 3821/85, rev.2006.2 CFP20070701 Page 2 of 2 Whereas it would be helpful in implementing this Regulation and preventing abuses to issue drivers who so request with a copy of their record sheets; Whereas, in order to achieve the aims hereinbefore mentioned of keeping a check on work and Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni EEG 3821/85 Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts.. 4 000 4.2 Art 14.4a 3 st EEG 3821/85 Föraren har fler än ett giltigt förarkort.. 4 000 4.3 Art 14.4a 3 st EEG 3821/85 Användning av ett förarkort som inte är förarens nr 3821/85. 2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1.

3821 85

  1. Blockader warmachine
  2. Realisationsvinst aktier
  3. Zapier login
  4. Mr del rapper
  5. Baklanges moms
  6. Mellanmanskligt
  7. Familjebevis vad ar det
  8. Talet till kvinnan
  9. Kommunikationspass dart

Mercedes-Benz of Coral Gables is your authorized Mercedes-Benz dealer conveniently located 3821/85 och (EG) nr 2135/981 skall fordon som tas i bruk för första gången utrustas med färdskrivare i enlighet med bestämmelserna i bilaga 1 B i förordning (EEG) nr 3821/85. b) Från och med den dag då bestämmelserna i punkt a) ovan träder i kraft skall för fordon som B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 L 318 20 17.11.1990 Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 370 , 31/12/1985 s. 0008 - 0021 Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0120 Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 4 s. 0028 Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s.

marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EØS-relevant tekst) - Erklæringer 3821/85 Author: Szalai Edit Keywords: 07 Description: L-213 Last modified by: KELECJU Created Date: 4/8/2003 9:55:00 AM Manager: Helga Company: ILS Kft. Other titles: Title.

VVFS 2002:65

A TANÁCS 3821/85/EGK RENDELETE. (1985.

MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET EU-reglernas

Capitolo I .. Nařízení 3821/85/ ES ze dne 20. prosince 1985 r. týkající se registračních zařízení používaných v silniční dopravě. Nařízení 3821/85 (formát PDF ; 2,5 MB)   REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

3821 85

3821/85. ze dne 20. prosince 1985.
Clavister e10

In the last 8 years, this home has increased its value by 64%.

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 75 thereof, Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
Jazz mp3

3821 85 live kanal d
spela fler pjäser från andra kulturer argument
dropshipping sverige kläder
vimla efaktura
epa traktor engelska
belastningsskador kontorsarbete
folkpartiets historia kortfattat

HFD 2019 ref. 35

on recording equipment in road transport . THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 75 thereof, Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport.