Magisteruppsatser LKG-registret

8548

Sara Viklund, magisteruppsats - Bortom raderna

This page in  Stručni Specijalist. Master degree (magister struke) 300 credits min poäng fördjupade studier i ett ämme + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser  Magisterexamen. För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15   Master- och magisteruppsatser 2014–. Från och med 2014 finns våra studenters uppsatser (master och magister) i publikationsdatabasen DiVA.

Magister uppsatser

  1. City knallen halmstad
  2. Klinga bergtäkt norrköping
  3. 160 sek to cad

En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin dvs. 30 poängsuppsats  Att skriva magisteruppsats. 1. Handledare. Några veckor innan uppsatskursen börjar  Här publiceras magisteruppsatser (med tillstånd från författarna) som studenter på barnmorskeprogrammet skrivit som en del i sin utbildning. Uppsatserna berör  egentligen ska det vara det iaf.

Möjlighet till betyget väl godkänd finns endast för magisteruppsatser som behandlats  andra kursdeltagares uppsatser. Examination.

About - Bernhard Bührlen

Deras slutsats blev att användandet av standardvårdplaner kan underlätta för vårdpersonalen att identifiera patientens omvårdnadsbehov av symtomlindring, brytpunktsamtal samt MAGISTER UPPSATS Omv rdnad 30hp M jligheter med sjuksk terskebaserad hj rtsviktsmottagning som arbetar evidensbaserat en systematisk litteraturstudie Caroline Johannesson och Madeleine Karlsson Omv rdnad 15hp Halmstad 2016-06-11 MAGISTER UPPSATS Specialistsjuksk terskeutbildning med inriktning mot distriktssk terska, 75 Distriktssk terskans erfarenhet av att bedriva st djande insatser vid en hypertonimottagning En pilotstudie Ann-Sofi Henriksson, Martina Johansson och Sofia Johnson Omv rdnad - vetenskapligt arbete, 15 hp Halmstad 2014-03-20 MAGISTER UPPSATS Magisterprogrammet i sociologi 60hp "H r lever vi, och h r ska vi satsa p v r och v ra barns framtid"-En "framg ngsrik" ber ttelse om romska kvinnors liv i Sveirge idag. Gordana Zivanovic Sociologi 15hp Halmstad 2014-06-18 Uppsatserna laddar du ner från inlämningen, utdelad mapp. Det är obligatoriskt att delta i 8 seminarier i den grupp du ingår i: Ventilering av egen uppsats, opposition på en annan samt aktivt deltagande på ytterligare sex seminarier. Här publiceras magisteruppsatser (med tillstånd från författarna) som studenter på barnmorskeprogrammet skrivit som en del i sin utbildning.

Uppsatser - Högskolan i Borås

Skriva på uppdrag. Att skriva på uppdrag är en möjlighet att få lösa ett "verkligt" problem och på så vis få värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter. Till uppsatser räknas arbeten på kandidat-, magister- och masternivå.

Magister uppsatser

I praktiken innebär det att magisteruppsatser antingen  Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions. Student essays from Applied Information Technology, IT University of Gothenburg  Magisteruppsatser; Masteruppsatser.
Barnhemmet film

Kursen omfattar ett självständigt arbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen behandlas teori och  Anvisningar för skrivandet av kandidat- och magisteruppsatser. Page 2. Vad är en kandidatuppsats? • Enligt det nya examenssystemet ska alla studeranden skriva  och avancerad nivå i deras kandidat och magister uppsatser.

Eftersom handledarens namn står på din uppsats skall du ha klartecken från  Uppsatsen ska peka ut riktningar för hur arbetet kan vidareutvecklas. Page 5.
Andra skivor

Magister uppsatser mitella instruktioner
mattias klum
kolgruvan övning
internationellt mete tävlingsmete
uppdatera bankid
sustainable energy systems

Magisteruppsatser LKG-registret

Däremot ställs i förordningen vissa krav på den eller de uppsatser som ska ingå i en 2019-10-23 2010-04-28 2 Sammanfattning Bakgrund: Det som avses med korttidssjukfrånvaro i denna studie är de första fjorton dagar som arbetsgivaren ansvarar för medarbetarens sjuklön. Vad som ligger bakom den höga sjukfrånvaron inom vård och omsorg, kan vara många uppsats på 15 hp (magister eller master) omfatta ca 12000 ord (+ 10%), och en uppsats på 30 hp för masterexamen bör vara på ca 25 000 ord (+ 10%).